Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

Hoe werkt het DUBOkeur® certificeren

Het verkrijgen van een DUBOkeur® is uiteraard afhankelijk of de woning voldoet aan de criteria van 'milieuvriendelijkheid'. Om dit te toetsen hebben we de gegevens en het bewijsmateriaal nodig, deze worden aangeleverd door de opdrachtgever en worden door het NIBE gecontroleerd. De berkeningen worden gecontroleerd en er vindt controle plaats op de bouwplaats. In het geval van de water en materiaal prestatie eis worden de berekeningen door het NIBE gemaakt aan de hand van een opgestuurde vragenlijst. Zie hier de vragenlijst voor het waterverbruik, en hier de vragenlijst voor de materiaallijst.

De overige eisenlijst kunt u hiervinden

Om het keurmerk aan te vragen, of als u nog vragen heeft dan kunt u een mail sturen naar info@nibe.org.

Het DUBOkeur heeft ook een regelement. Deze is hier 'Reglement DUBOkeur®' te downloaden.